Vraag VirtualPath lag buiten de huidige programmacode root


Achtergrond: ASP.NET Webforms-applicatie met back-end van VB.NET.

Ik heb zojuist een upgrade gedaan van Visual Studio 2010 naar Visual Studio 2013 en .NET 4.5.1. Deze code werkte al sinds we op Visual Studio 2005 en .NET 2.0 waren. Maar sinds de upgrade krijg ik deze foutmelding.

In een ASCX gebruikersbesturing.

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
function SetItem_<%Response.Write(m_strJSAlias)%>(strValue) {
   $("#<%Response.Write(txtShop.ClientID)%>").attr('value',strValue);
  __doPostBack('frmCorpPortal_Form','');
  void FocusOnNext_<%response.Write(m_strJSAlias)%>;
}

We krijgen nu deze fout die we nooit eerder hebben gekregen:

VirtualPath was outside the current application root.
Parameter name: virtualPath 
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request.  Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. 

Exception Details: System.ArgumentException: VirtualPath was outside the current application root.
Parameter name: virtualPath


Line 4: <script language="javascript" type="text/javascript">
Line 5: <!--
Line 6: function SetItem_<%Response.Write(m_strJSAlias)%>(strValue) {
Line 7:    $("#<%Response.Write(txtShop.ClientID)%>").attr('value',strValue);
Line 8:   __doPostBack('frmCorpPortal_Form','');

Als ik met het bestand speel en een onzinnige wijziging aanbreng, verdwijnt de fout. Voorbeeld: voeg een lege regel toe tussen regel 4 en 5. Daarna komt het later terug.

Wat kan dit veroorzaken?


33
2017-10-29 21:25


oorsprong


antwoorden:


Ik had hetzelfde probleem met een oude app in iis en toen ik vanuit Visual Studio rende. Het uitschakelen van de browselink in Visual Studio 2013 lijkt dit te verhelpen. Deze functie injecteert wat JavaScript in uw pagina en veroorzaakt dit probleem voor mij tenminste. Omdat ik het nu heb uitgeschakeld werkt het in IIS en vanuit Visual Studio.

http://techatplay.wordpress.com/2013/10/24/vs2013-asp-net-application-error-virtualpath-was-outside-the-current-application-root/

Hier meer details over de functie

http://blogs.msdn.com/b/webdev/archive/2013/06/28/browser-link-feature-in-visual-studio-preview-2013.aspx

cheers, Afgebeuld


87
2017-10-30 18:03Het uitschakelen van de browselink in Visual Studio 2013 loste dit in mijn geval op, verwijder gewoon het vinkje bij "Browserlink activeren" in vs (bij de knop Uitvoeren)


5
2018-02-26 17:12Liep hier overheen en in eerste instantie zag ik niet waar ik moest klikken omdat ik het project liet draaien.

Hier is een screenshot "Het uitschakelen van de browselink in Visual Studio 2013 lijkt dit te verhelpen."

enter image description here


2
2018-05-11 21:35Ik had een onjuiste URL in de projectinstellingen van mijn webapplicatie. Bijwerken van de instelling om het juiste adres in mijn lokale IIS te gebruiken, loste het probleem voor mij op.

Het probleem ontstond voor mij omdat ik een andere virtuele map had die in IIS was geconfigureerd dan die in de projecteigenschappen. Ik merk ook op dat het openen van de heropening van de oplossing automatisch automatisch een werkende virtuele map creƫert in IIS

p


0
2018-04-22 15:48