Vraag Hoe kolombreedten in te stellen op een jQuery-datatabel?


Ik heb een jQuery-datatabel (in rood aangegeven), maar wat er gebeurt is dat de tabel uit de breedte springt die ik heb ingesteld voor de div (die 650 px is).

Hier is de schermafbeelding: enter image description here

Hier is mijn code:

<script type="text/javascript">

  var ratesandcharges1;

  $(document).ready(function() {

    /* Init the table*/
    $("#ratesandcharges1").dataTable({
      "bRetrieve": false,
      "bFilter": false,
      "bSortClasses": false,
      "bLengthChange": false,
      "bPaginate": false,
      "bInfo": false,
      "bJQueryUI": true,
      "bAutoWidth": false,
      "aaSorting": [[2, "desc"]],
      "aoColumns": [
      { sWidth: '9%' },
      { sWidth: '9%' },
      { sWidth: '9%' },
      { sWidth: '9%' },
      { sWidth: '9%' },
      { sWidth: '9%' },
      { sWidth: '9%' },
      { sWidth: '9%' },
      { sWidth: '9%' },
      { sWidth: '9%' },
      { sWidth: '10%' } ]
    });

    ratesandcharges1.fnDraw();

  });
</script>
<div id="ratesandcharges1Div" style="width: 650px;"> 


<table id="ratesandcharges1" class="grid" >
  <thead>
    <!--Header row-->
    <tr>
      <th>Charge Code</th>
      <th>Rates</th>
      <th>Quantity</th>
      <th>Total Charge</th>
      <th>VAT %</th>
      <th>Calc. Type</th>
      <th>Paid By</th>
      <th>From</th>
      <th>To</th>
      <th>VAT</th>
      <th>MVGB</th>
     </tr>
  </thead>
  <!--Data row-->
  <tbody>
    <tr>
      <td>Day/Tag</td>
      <td>55.00</td>
      <td>3.00</td>
      <td>165.00</td>
      <td>20.00</td>
      <td>Rental Time</td>
      <td>Bill-to/Agent</td>
      <td>5/11/2010</td>
      <td>08/11/2010</td>
      <td>33.00</td>
      <td>1.98</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>PAI</td>
      <td>7.50</td>
      <td>3.00</td>
      <td>22.50</td>
      <td>20.00</td>
      <td>Rental Time</td>
      <td>Driver/Cust.</td>
      <td>5/11/2010</td>
      <td>08/11/2010</td>
      <td>4.50</td>
      <td>0.00</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>BCDW</td>
      <td>15.00</td>
      <td>3.00</td>
      <td>45.00</td>
      <td>20.00</td>
      <td>Rental Time</td>
      <td>Driver/Cust.</td>
      <td>5/11/2010</td>
      <td>08/11/2010</td>
      <td>9.00</td>
      <td>0.54</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>BTP</td>
      <td>7.15</td>
      <td>3.00</td>
      <td>21.45</td>
      <td>20.00</td>
      <td>Rental Time</td>
      <td>Driver/Cust.</td>
      <td>5/11/2010</td>
      <td>08/11/2010</td>
      <td>4.29</td>
      <td>0.26</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</div>  

Om het even welke ideeën?

Bedankt


33
2018-04-08 05:21


oorsprong


antwoorden:


Probeer de breedte zelf in te stellen op de tabel:

<table id="ratesandcharges1" class="grid" style="width: 650px;">

Je moet de 650 met een paar pixels aanpassen om rekening te houden met de opvulling, marges en randen die je hebt.

Je zult waarschijnlijk nog steeds een aantal problemen hebben. Ik zie niet genoeg horizontale ruimte voor al die kolommen zonder de headers te verminken, waardoor de lettergroottes of een ander beetje lelijkheid worden verkleind.


13
2018-04-08 05:33Ik vond dit op 456 Bera St. Man is het een redder in nood !!!

http://www.456bereastreet.com/archive/200704/how_to_prevent_html_tables_from_becoming_too_wide/

Maar - u heeft niet veel ruimte om uw gegevens te missen.

CSS FTW:

<style>
table {
  table-layout:fixed;
}
td{
  overflow:hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}
</style>

33
2018-06-28 12:51Configuratie opties:

$(document).ready(function () {

 $("#companiesTable").dataTable({
  "sPaginationType": "full_numbers",
  "bJQueryUI": true,
  "bAutoWidth": false, // Disable the auto width calculation 
  "aoColumns": [
   { "sWidth": "30%" }, // 1st column width 
   { "sWidth": "30%" }, // 2nd column width 
   { "sWidth": "40%" } // 3rd column width and so on 
  ]
 });
});

Specificeer de CSS voor de tabel:

table.display {
 margin: 0 auto;
 width: 100%;
 clear: both;
 border-collapse: collapse;
 table-layout: fixed;     // add this 
 word-wrap:break-word;    // add this 
}

HTML:

<table id="companiesTable" class="display"> 
 <thead>
  <tr>
   <th>Company name</th>
   <th>Address</th>
   <th>Town</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>

  <% for(Company c: DataRepository.GetCompanies()){ %>
   <tr> 
    <td><%=c.getName()%></td>
    <td><%=c.getAddress()%></td>
    <td><%=c.getTown()%></td>
   </tr>
  <% } %>

 </tbody>
</table>

Het werkt voor mij!


22
2017-12-15 15:42De beste oplossing Ik vond dit voor mij werken nadat ik alle andere oplossingen geprobeerd had .... In principe heb ik de sScrollX ingesteld op 200% en vervolgens de afzonderlijke kolombreedten ingesteld op het gewenste% dat ik wilde. Hoe meer kolommen u heeft en hoe meer ruimte u nodig heeft, dan moet u de sScrollX% verhogen ... Het nul betekent dat ik wil dat die kolommen de automatische breedte van datatabellen behouden die ze in hun code hebben ingesteld. enter image description here

      $('#datatables').dataTable
      ({ 
        "sScrollX": "200%", //This is what made my columns increase in size.
        "bScrollCollapse": true,
        "sScrollY": "320px",

        "bAutoWidth": false,
        "aoColumns": [
          { "sWidth": "10%" }, // 1st column width 
          { "sWidth": "null" }, // 2nd column width 
          { "sWidth": "null" }, // 3rd column width
          { "sWidth": "null" }, // 4th column width 
          { "sWidth": "40%" }, // 5th column width 
          { "sWidth": "null" }, // 6th column width
          { "sWidth": "null" }, // 7th column width 
          { "sWidth": "10%" }, // 8th column width 
          { "sWidth": "10%" }, // 9th column width
          { "sWidth": "40%" }, // 10th column width
          { "sWidth": "null" } // 11th column width
          ],
        "bPaginate": true,       
        "sDom": '<"H"TCfr>t<"F"ip>',
        "oTableTools": 
        {
          "aButtons": [ "copy", "csv", "print", "xls", "pdf" ],
          "sSwfPath": "copy_cvs_xls_pdf.swf"
        },
        "sPaginationType":"full_numbers",
        "aaSorting":[[0, "desc"]],
        "bJQueryUI":true  

      });

3
2018-01-25 10:58Antwoord van de officiële website

https://datatables.net/reference/option/columns.width

$('#example').dataTable({
  "columnDefs": [
    {
      "width": "20%",
      "targets": 0
    }
  ]
});

3
2017-10-03 10:15Bereken in Java-script de breedte met behulp van de volgende code

var scrollX = $(window).width()*58/100;
var oTable = $('#reqAllRequestsTable').dataTable({
  "sScrollX": scrollX
  } );

2