Vraag Hoe test je angularjs-controller met $ location-service


Ik probeer een eenvoudige eenheidscontrole te maken die mijn showfunctie test.

Ik krijg de volgende foutmelding:

TypeError: Object #<Object> has no method 'show'

Het lijkt alsof $rootScope is het bereik van de controller niet?

Hier is mijn controller:

function OpponentsCtrl($scope, $location) {
  $scope.show = function(url) {
    $location.path(url);
  }
}
OpponentsCtrl.$inject = ['$scope', '$location'];

Dit is mijn test met controllers:

describe('OpponentsCtrl', function() {
  beforeEach(module(function($provide) {
    $provide.factory('OpponentsCtrl', function($location){
      // whatever it does...
    });
  }));

  it('should change location when setting it via show function', inject(function($location, $rootScope, OpponentsCtrl) {
    $location.path('/new/path');
    $rootScope.$apply();
    expect($location.path()).toBe('/new/path');

    $rootScope.show('/test');
    expect($location.path()).toBe('/test');
  }));
});

32
2017-12-01 21:59


oorsprong


antwoorden:


Waarom gebruik je niet gewoon een spion-functie?

describe('OpponentsCtrl', function() {

  var location;

  beforeEach(module(function($provide) {
    $provide.factory('OpponentsCtrl', function($location){
      location = $location;
    });
  }));

  it('should change location when setting it via show function', inject(function() {  
    spyOn(location, 'path');  
    expect(location.path).toHaveBeenCalledWith('/new/path');
  }));
});

Ik hoop dat dit helpt!


21
2017-10-25 17:30Dit is hoe mijn test uiteindelijk werkte.

describe('OpponentsCtrl', function() {
  var scope, rootScope, ctrl, location;

  beforeEach(inject(function($location, $rootScope, $controller) {
    location = $location;
    rootScope = $rootScope;
    scope = $rootScope.$new();
    ctrl = $controller(OpponentsCtrl, {$scope: scope});
  }));

  it('should change location when setting it via show function', function() {
    location.path('/new/path');
    rootScope.$apply();
    expect(location.path()).toBe('/new/path');

    // test whatever the service should do...
    scope.show('/test');
    expect(location.path()).toBe('/test');

  });
});

62
2017-12-01 21:59Ik geef de voorkeur aan het bespotten van locatie en services, want dan is het een test voor een eenheid (geen integratie):

'use strict';
describe('flightController', function () {
 var scope;
 var searchService;
 var location;

 beforeEach(module('app'));
 beforeEach(inject(function ($controller, $rootScope) {
  scope = $rootScope.$new();
  mockSearchService();
  mockLocation();
  createController($controller);
 }));

 it('changes location to month page', function () {
  searchService.flightToUrl.and.returnValue('Spain/Ukraine/December/1');
  scope.showMonth();
  expect(location.url).toHaveBeenCalledWith('search/month/Spain/Ukraine/December/1');
 });

 function mockSearchService() {
  searchService = jasmine.createSpyObj('searchService', ['flightToUrl']);
 }

 function mockLocation() {
  location = jasmine.createSpyObj('location', ['url']);
 }

 function createController($controller) {
  $controller('flightController', {
   $scope: scope,
   searchService: searchService,
   $location: location
  });
 }
});

Proost


3
2018-01-12 21:01