Vraag Wat betekent cmd / C? [Gesloten]


ik kan het begrijpen cmd maar niet cmd /c. Ik probeerde een Java-programma aan te roepen van de huidige waarvoor ik gebruik Runtime.getRuntime().exec("cmd /C java helloworld"); Daar ontstaat mijn twijfel.


158
2018-02-05 10:24


oorsprong


antwoorden:


Het deel waarin u geïnteresseerd zou moeten zijn, is het /? deel, dat de meeste andere vragen die u hebt met de tool moet oplossen.

Microsoft Windows XP [Versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C: \> cmd /?
Start een nieuw exemplaar van de opdrachtuitwisselaar van Windows XP

CMD [/ A | / U] [/ Q] [/ D] [/ E: AAN | / E: UIT] [/ F: AAN | / F: UIT] [/ V: AAN | / V: OFF]
    [[/ S] [/ C | / K] reeks]

/ C Voert de opdracht uit die is opgegeven door string en wordt vervolgens beëindigd
/ K Vervult de opdracht die is opgegeven door string maar blijft
/ S Wijzigt de behandeling van reeks na / C of / K (zie hieronder)
/ Q Schakelt echo uit
/ D Uitschakelen van AutoRun-opdrachten vanuit register (zie hieronder)
/ A Zorgt ervoor dat de uitvoer van interne opdrachten naar een pipe of bestand ANSI is
/ U Hiermee wordt de uitvoer van interne opdrachten naar een pipe of bestand uitgevoerd
        Unicode
/ T: fg Hiermee stelt u de voorgrond- / achtergrondkleuren in (zie COLOR /? Voor meer informatie)
/ E: AAN Schakel opdrachtextensies in (zie hieronder)
/ E: UIT Schakel opdrachtextensies uit (zie hieronder)
/ F: AAN Voltooi tekens voor bestands- en mapnamen (zie hieronder)
/ F: UIT Bestandsnamen voor bestands- en mapnamen uitschakelen (zie hieronder)
/ V: ON Schakel vertraagde omgevingsvariabele-uitbreiding in met behulp van! als de
        scheidingsteken. Bijvoorbeeld, / V: ON zou! Var! om de
        variabele var tijdens uitvoeringstijd. De var-syntaxis breidt variabelen uit
        op ingangstijd, wat een heel ander ding is als je binnen in een FOR zit
        lus.
/ V: UIT Uitgestelde uitbreiding van de omgeving uitschakelen.

196
2018-02-05 10:44/C Voert de opdracht uit die wordt opgegeven door de tekenreeks en wordt vervolgens beëindigd.

Je kunt alle cmd-opdrachtregel-switches krijgen door te typen cmd /?.


92
2018-02-05 10:26CMD.exe

Start a new CMD shell

Syntax
      CMD [charset] [options] [My_Command] 

Options       

**/C     Carries out My_Command and then
terminates**

Van de hulp.


20
2018-02-05 10:28