Vraag onchange-evenement voor html.dropdownlist


Ik probeer een actiemethode te activeren voor een onchange-evenement voor dropdownlist, hoe kan ik dit doen zonder jQuery onchange te gebruiken.

@Html.DropDownList("Sortby", 
          new SelectListItem[] 
          { 
            new SelectListItem() { Text = "Newest to Oldest", Value = "0" }, 
            new SelectListItem() { Text = "Oldest to Newest", Value = "1" }})

Bedankt


25
2017-07-31 10:24


oorsprong


antwoorden:


Je kan dit doen

@Html.DropDownList("Sortby", new SelectListItem[] { new SelectListItem() 
 { 

    Text = "Newest to Oldest", Value = "0" }, new SelectListItem() { Text = "Oldest to Newest", Value = "1" } , new
    {
      onchange = @"form.submit();"
    }
})

19
2017-07-31 10:34Als u geen jQuery wilt, kunt u dit doen met javascript:

@Html.DropDownList("Sortby", new SelectListItem[] 
  { new SelectListItem() { Text = "Newest to Oldest", Value = "0" }, 
   new SelectListItem() { Text = "Oldest to Newest", Value = "1" }},
   new { @onchange="CallChangefunc(this.value)" })

<script>
function CallChangefunc(val)
{
 window.location.href="/Controller/Actionmethod?value="+val;
}
</script>

35
2017-07-31 10:30@Html.DropDownListFor(m => m.State,
       new SelectList(ViewBag.StateList, "StateId", "StateName"),
       "Select state",
       new { @class = "form-control", @onchange="FillCity()" })function FillCity() {
  var stateId = $('#State').val();
  $.ajax({
    url: '/Employees/FillCity',
    type: "GET",
    dataType: "JSON",
    data: { State: stateId},
    success: function (cities) {          
      $("#City").html(""); // clear before appending new list 
      $.each(cities, function (i, city) {
        $("#City").append(
          $('<option></option>').val(city.CityId).html(city.CityName));
      });
    }
  });
 }

10
2017-09-09 09:37U kunt dit proberen als u een waarde aan de actiemethode doorgeeft.

@Html.DropDownList("Sortby", new SelectListItem[] { new SelectListItem() { Text = "Newest to Oldest", Value = "0" }, new SelectListItem() { Text = "Oldest to Newest", Value = "1" }},new { onchange = "document.location.href = '/ControllerName/ActionName?id=' + this.options[this.selectedIndex].value;" })

Verwijder de queryreeks in het geval dat er geen parameter wordt doorgegeven.


4
2017-07-31 10:44Als u een lijstweergave hebt, kunt u dit doen:

 1. Definieer een selectielijst:

  @{
    var Acciones = new SelectList(new[]
    {
   new SelectListItem { Text = "Modificar", Value = 
    Url.Action("Edit", "Countries")},
   new SelectListItem { Text = "Detallar", Value = 
   Url.Action("Details", "Countries") },
   new SelectListItem { Text = "Eliminar", Value = 
   Url.Action("Delete", "Countries") },
   }, "Value", "Text");
  }
  
 2. Gebruik de gedefinieerde SelectList, maak een andere id voor elke record (onthoud dat id van elk element uniek moet zijn in een weergave) en ten slotte een javascript-functie aanroepen voor een onchange-gebeurtenis (inclusief parameters in voorbeeld-URL en record-toets):

  @Html.DropDownList("ddAcciones", Acciones, "Acciones", new { id = 
  item.CountryID, @onchange = "RealizarAccion(this.value ,id)" })
  
 3. onchange-functie kan iets zijn als:

  @section Scripts {
  <script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js"></script>
  <script src="~/Scripts/jquery.unobtrusive-ajax.js"></script>
  
  <script type="text/javascript">
  
  function RealizarAccion(accion, country)
  {
  
    var url = accion + '/' + country;
    if (url != null && url != '') {
      window.location.href = url ;
    }
  }
  </script>
  
  @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")
  }
  

0
2018-02-03 02:11