Vraag Krijg een ID van de laatst ingevoegde record in Oracle db


Ik wil de id ophalen van een nieuw ingevoegde record met een kolom voor automatisch verhogen van id (met behulp van de methode sequence en trigger). Wat is de standaardmanier om dit te doen?


25
2018-06-28 08:48


oorsprong


antwoorden:


Gebruik de PL / SQL RETURNING clausule:

insert into mytable (...) values (...)
returning id into v_id;

35
2018-06-28 08:50