Vraag Zet std :: vector op een bereik


Wat is de beste manier om een std::vector<int> tot een bereik, b.v. alle getallen tussen 3 en 16?


24
2017-08-15 07:49


oorsprong


antwoorden:


Je zou kunnen gebruiken std::iota als je C ++ 11 ondersteuning hebt of gebruikt de STL:

std::vector<int> v(14);
std::iota(v.begin(), v.end(), 3);

of implementeer je eigen als niet.

Als je kunt gebruiken boost, dan is een leuke optie boost::irange:

std::vector<int> v;
boost::push_back(v, boost::irange(3, 17));

44
2017-08-15 07:51std::vector<int> myVec;
for( int i = 3; i <= 16; i++ )
  myVec.push_back( i );

17
2017-08-15 07:51Zie b.v. deze vraag

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <vector>

template<class OutputIterator, class Size, class Assignable>
void iota_n(OutputIterator first, Size n, Assignable value)
{
    std::generate_n(first, n, [&value]() {
        return value++;
    });
}

int main()
{
  std::vector<int> v;          // no default init
  v.reserve(14);            // allocate 14 ints
  iota_n(std::back_inserter(v), 14, 3); // fill them with 3...16

  std::for_each(v.begin(), v.end(), [](int const& elem) {
    std::cout << elem << "\n";
  });
  return 0;
}

Uitgang aan Ideone


8
2017-08-15 07:55std :: iota - is handig, maar het heeft iterator nodig, vóór het maken van de vector, .... dus ik neem een ​​eigen oplossing.

#include <iostream>
#include <vector>

template<int ... > struct seq{ typedef seq type;};

template< typename I, typename J> struct add;
template< int...I, int ...J>
struct add< seq<I...>, seq<J...> > : seq<I..., (J+sizeof...(I)) ... >{};


template< int N>
struct make_seq : add< typename make_seq<N/2>::type, 
            typename make_seq<N-N/2>::type > {};

template<> struct make_seq<0>{ typedef seq<> type; };
template<> struct make_seq<1>{ typedef seq<0> type; };


template<int start, int step , int ... I>
std::initializer_list<int> range_impl(seq<I... > )
{
  return { (start + I*step) ...};
}

template<int start, int finish, int step = 1>
std::initializer_list<int> range()
{ 
  return range_impl<start, step>(typename make_seq< 1+ (finish - start )/step >::type {} ); 
}

int main()
{
  std::vector<int> vrange { range<3, 16>( )} ;

  for(auto x : vrange)std::cout << x << ' ';

}


Output:

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
2017-10-31 10:45