Vraag iOS app update melding


Hoe werkt het iOS-app-updatemechanisme? Hoe kan ik de gebruiker laten weten dat de toepassing in Appstore is bijgewerkt? Moet ik de functionaliteit in de code schrijven om de popover-update weer te geven of wordt deze afgehandeld door Appstore om de gebruiker te laten weten dat de app is bijgewerkt. Bestaat hiervoor documentatie van Apple?


18
2017-07-02 06:33


oorsprong


antwoorden:


Je kunt gebruiken Harpij : deze module activeert een UIAlertView wanneer een nieuwe versie van uw app beschikbaar is in de App Store.


20
2018-02-01 09:41  1. Apple biedt exist api om de laatste app-informatie over Appstore te krijgen: http://itunes.apple.com/jp/lookup/?id=app_id

Ex: http://itunes.apple.com/jp/lookup/?id=1005582646

Als reactie hierop heeft api version field (dit is versienummer van de laatste build op AppStore)

In AppDelegate->didFinishLaunchingWithOptions, je kunt boven api bellen.

  1. De manier om de huidige versie op het apparaat van de gebruiker te krijgen:

    NSString* currentAppVersion = [[[NSBundle mainBundle]
    infoDictionary] objectForKey:@"CFBundleShortVersionString"];
    

Nu kunt u het versienummer van 1 en 2 vergelijken om een ​​waarschuwing of melding aan de gebruiker weer te geven wanneer de app in de AppStore is bijgewerkt


15
2017-09-29 03:12