Vraag Waarom zegt valgrind dat het standaard SDL-programma geheugen lekt?


Hier is het SDL-programma:

#include <SDL/SDL.h>

int main(int argc, char** argv){


 SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
 SDL_Surface* screen = SDL_SetVideoMode(640, 480, 16, SDL_HWSURFACE);
 SDL_Quit();
 return 0;

}

Samengesteld met het commando:

g++ -o test test.cpp -lSDL

En hier is de output van valgrind:

christian@christian-laptop:~/cpp/tetris$ valgrind --leak-check=full ./test
==3271== Memcheck, a memory error detector
==3271== Copyright (C) 2002-2009, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==3271== Using Valgrind-3.5.0-Debian and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==3271== Command: ./test
==3271== 
==3271== 
==3271== HEAP SUMMARY:
==3271==   in use at exit: 91,097 bytes in 1,258 blocks
==3271==  total heap usage: 14,250 allocs, 12,992 frees, 2,615,177 bytes allocated
==3271== 
==3271== 10 bytes in 2 blocks are definitely lost in loss record 8 of 134
==3271==  at 0x4024C1C: malloc (vg_replace_malloc.c:195)
==3271==  by 0x4946F04: ??? (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x4945DA1: _XimEncodeLocalICAttr (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x4947195: _XimSetICValueData (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x493FDF1: _XimLocalCreateIC (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x4922478: XCreateIC (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x407AA64: ??? (in /usr/lib/libSDL-1.2.so.0.11.2)
==3271==  by 0x407BCBB: ??? (in /usr/lib/libSDL-1.2.so.0.11.2)
==3271==  by 0x4069C2A: SDL_VideoInit (in /usr/lib/libSDL-1.2.so.0.11.2)
==3271==  by 0x403F9D3: SDL_InitSubSystem (in /usr/lib/libSDL-1.2.so.0.11.2)
==3271==  by 0x403FA36: SDL_Init (in /usr/lib/libSDL-1.2.so.0.11.2)
==3271==  by 0x8048658: main (in /home/christian/cpp/tetris/test)
==3271== 
==3271== 12 bytes in 1 blocks are definitely lost in loss record 12 of 134
==3271==  at 0x4024C1C: malloc (vg_replace_malloc.c:195)
==3271==  by 0x4A3DA8D: ???
==3271==  by 0x4A3D48C: ???
==3271==  by 0x4A3D5A4: ???
==3271==  by 0x4A3DD26: ???
==3271==  by 0x4A38BC5: ???
==3271==  by 0x4A38FCD: ???
==3271==  by 0x40717DD: ??? (in /usr/lib/libSDL-1.2.so.0.11.2)
==3271==  by 0x407BDCA: ??? (in /usr/lib/libSDL-1.2.so.0.11.2)
==3271==  by 0x4069C2A: SDL_VideoInit (in /usr/lib/libSDL-1.2.so.0.11.2)
==3271==  by 0x403F9D3: SDL_InitSubSystem (in /usr/lib/libSDL-1.2.so.0.11.2)
==3271==  by 0x403FA36: SDL_Init (in /usr/lib/libSDL-1.2.so.0.11.2)
==3271== 
==3271== 112 (8 direct, 104 indirect) bytes in 1 blocks are definitely lost in loss record 102 of 134
==3271==  at 0x4024D12: realloc (vg_replace_malloc.c:476)
==3271==  by 0x492847E: ??? (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x492976D: ??? (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x492AA41: ??? (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x492B1A4: _XlcCreateLC (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x494B4FA: _XlcDefaultLoader (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x4933153: _XOpenLC (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x49332C2: _XlcCurrentLC (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x4933761: XSetLocaleModifiers (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x407161D: ??? (in /usr/lib/libSDL-1.2.so.0.11.2)
==3271==  by 0x407AD8F: ??? (in /usr/lib/libSDL-1.2.so.0.11.2)
==3271==  by 0x407BCBB: ??? (in /usr/lib/libSDL-1.2.so.0.11.2)
==3271== 
==3271== 112 (8 direct, 104 indirect) bytes in 1 blocks are definitely lost in loss record 103 of 134
==3271==  at 0x4024D12: realloc (vg_replace_malloc.c:476)
==3271==  by 0x492847E: ??? (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x492976D: ??? (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x492AA41: ??? (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x492B1A4: _XlcCreateLC (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x494B4FA: _XlcDefaultLoader (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x4933153: _XOpenLC (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x493327D: _XrmInitParseInfo (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x4918F20: ??? (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x491AF37: XrmGetStringDatabase (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x48F8459: ??? (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271==  by 0x48F864E: XGetDefault (in /usr/lib/libX11.so.6.2.0)
==3271== 
==3271== LEAK SUMMARY:
==3271==  definitely lost: 38 bytes in 5 blocks
==3271==  indirectly lost: 208 bytes in 8 blocks
==3271==   possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==3271==  still reachable: 90,851 bytes in 1,245 blocks
==3271==     suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==3271== Reachable blocks (those to which a pointer was found) are not shown.
==3271== To see them, rerun with: --leak-check=full --show-reachable=yes
==3271== 
==3271== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==3271== ERROR SUMMARY: 4 errors from 4 contexts (suppressed: 93 from 14)

Waarom lekt dit standaard SDL-programma geheugen?


18
2018-01-04 02:03


oorsprong


antwoorden:


Zelfs voor het standaard OpenGL "Hello World" -programma zonder de volledige SDL, geeft Valgrind me soortgelijke waarschuwingen diep in de OpenGL-bibliotheken. Het is eigenaardig, maar ik heb aangenomen

 • De bibliotheekimplementators weten wat ze doen (waarschijnlijk prealloceren sommige kleine statische buffers die ze nooit de moeite nemen om te bevrijden),
 • Zelfs als ze dat niet doen, is het een eenmalig lek dat door het besturingssysteem wordt teruggevorderd wanneer het programma wordt beëindigd,

en heb er niet veel slaap over verloren.


21
2018-01-04 02:50SDL heeft absoluut een probleem met geheugenlekken SDL_TLSCleanup en SDL_TLSData.

Eigenlijk, SDL_TLSCleanup is nooit geroepen voor de hoofd draad.


0
2017-11-17 02:18Elke SDL_Surface die u laadt moet worden bevrijd voordat de aanroep van SDL_Quit ().

Om dit te doen, gebruikt u SDL_FreeSurface (surfaceName) om het oppervlak vrij te maken dat u in het geheugen hebt toegewezen.


0
2018-01-10 19:44Singletons zijn vrijwel altijd een 'lek' met standaardimplementaties. Dat is normaal gesproken ok, want normaal is het niet dat je je vermogen om dingen als printen naar de console te doen wilt uitladen.


-6
2018-01-04 02:57