Vraag Kan ik aangepaste "surround met" -sjablonen definiëren in Visual Studio 2008?


Kan ik aangepaste "surround met" -sjablonen definiëren in Visual Studio 2008?


17
2017-07-23 09:37


oorsprong


antwoorden:


Alsjeblieft, dit is een voorbeeld om alles binnenin in te stellen {}

In tools, codesnipet manager.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
  <CodeSnippet Format="1.0.0">
    <Header>
      <Title>{}</Title>
      <Shortcut>{}</Shortcut>
      <Description>Code snippet for {}</Description>
      <Author>Sérgio</Author>
      <SnippetTypes>
        <SnippetType>Expansion</SnippetType>
        <SnippetType>SurroundsWith</SnippetType>
      </SnippetTypes>
    </Header>
    <Snippet>
      <Code Language="csharp"><![CDATA[{ 
    $selected$ $end$ 
  }]]>
      </Code>
    </Snippet>
  </CodeSnippet>
</CodeSnippets>

23
2017-07-23 09:47In het geval dat iemand anders deze vraag bezoekt om naar meer voorbeelden te zoeken, hier is mijn fragment om het blok code te omringen met een stopwatch:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
  <CodeSnippet Format="1.0.0">
    <Header>
      <Title>Stopwatch</Title>
      <Shortcut>SW</Shortcut>
      <Description>Code snippet for Stopwatch</Description>
      <Author>Bernhard Hofmann</Author>
      <SnippetTypes>
        <SnippetType>Expansion</SnippetType>
        <SnippetType>SurroundsWith</SnippetType>
      </SnippetTypes>
    </Header>
    <Snippet>
      <Code Language="csharp"><![CDATA[var tacho = new System.Diagnostics.Stopwatch();
tacho.Start();

$selected$ $end$

tacho.Stop();
System.Diagnostics.Trace.WriteLine(string.Format("Elapsed: {0}", tacho.Elapsed));
]]>
      </Code>
    </Snippet>
  </CodeSnippet>
</CodeSnippets>

Ook als u het opslaat als Stopwatch.snippet in Mijn documenten \ Visual Studio ???? \ Codefragmenten \ Visual C # \ My Code Snippets, dan zal het automatisch verschijnen in Visual Studio zonder het menu Hulpmiddelen te hoeven bezoeken.


6
2018-05-05 11:29Ik heb een voorbeeld voor jou. Dit fragment omringt de geselecteerde tekst met <![CDATA[...]]>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CodeSnippet Format="1.0.0" xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
 <Header>
  <Title>Surround in CDATA</Title>
  <Author>Sten Hougaard, 2010 - http://www.netsi.dk/wordpress</Author>
  <Shortcut>shortcut</Shortcut>
  <Description>Surrounds selected data in CDATA</Description>
  <SnippetTypes>
   <SnippetType>SurroundsWith</SnippetType>
   <SnippetType>Expansion</SnippetType>
  </SnippetTypes>
 </Header>
 <Snippet>
  <Declarations>
   <Literal>
    <ID>name</ID>
    <Default>value</Default>
   </Literal>
  </Declarations>
  <Code Language="XML">
   <![CDATA[<![CDATA[$selected$]]><![CDATA[]]]><![CDATA[]]]><![CDATA[>]]>
  </Code>
 </Snippet>
</CodeSnippet>

De stappen om dit voorbeeld te maken zijn dit:

 1. Kopieer en plak deze in een nieuw XML-bestand in Visual Studio
 2. Sla het overal op, bijvoorbeeld: "SnippetXML_SurroundWithCDATA.snippet"
 3. Open "Extra> Code Snippet Manager"
 4. Klik op "Importeren ..." en zoek het bestand dat u zojuist hebt opgeslagen, kies het en klik op "openen"
 5. U hebt nu de mogelijkheid om te kiezen waar het mogelijk moet zijn om het fragment "uit te voeren". Kies een of meer "scenario's"

Het fragment is nu klaar voor gebruik. Probeer het met een relevant scenario, bijvoorbeeld een XML-bestand. Selecteer enkele gegevens en klik op Ctrl + K en Ctrl + S (of doorloop het menu). Lokaliseer het fragment en voila - uw gegevens zijn omgeven door CDATA.


2
2017-08-05 09:49