Vraag Index zoeken versus indexscan in SQL Server [gesloten]


Leg het verschil tussen Index Scan en Index Seek in MS SQL-server uit met een voorbeeldvoorbeeld, omdat het handig is om te weten wat het werkelijke gebruik ervan is. Bij voorbaat bedankt.


17
2017-11-08 12:06


oorsprong


antwoorden:


Hier is de tekst showplan (lichtjes bewerkt voor beknoptheid) voor deze vraag met behulp van een scan:

|–Table Scan(OBJECT:([ORDERS]), WHERE:([ORDERKEY]=(2)))

De volgende afbeelding illustreert de scan:

enter image description here

Hier is de tekst showplan voor dezelfde zoekopdracht met behulp van een zoekopdracht:

 |–Index Seek(OBJECT:([ORDERS].[OKEY_IDX]), SEEK:([ORDERKEY]=(2)) ORDERED FORWARD)

enter image description here

kijk hier eens naar SQL Server Plans: verschil tussen Index Scan / Index Zoek


20
2017-11-08 12:10In eenvoudige woorden, Een indexscan of tafelscan is wanneer SQL Server de gegevens of indexpagina's moet scannen om de juiste records te vinden. Een scan is het tegenovergestelde van een zoekopdracht, waarbij een zoekopdracht de index gebruikt om vast te stellen welke records nodig zijn om aan de zoekopdracht te voldoen.

uw vraag is vergelijkbaar met de vraag die al in stackoverflow is geplaatst haal het van onderstaande link

#Index-scan vs. Indexzoekopdracht

je kunt ook informatie krijgen via onderstaande link

#Index-scan versus indexzoekopdracht in het kort


4
2017-11-08 12:22