Vraag Geheugenbarrière gebruiken in lock-vrije wachtrijen


Ik heb onlangs de white paper van Paul McKenney 2010 gelezen, "Geheugenbarrières: een hardware-overzicht voor software-hackers".

Ik zou het zeer op prijs stellen als ik een aantal feedback / opmerkingen / begeleiding met betrekking tot een klein gedeelte van de C-code, die hieronder worden gegeven, die de M & S-wachtrijenqueue-functie implementeren, in het bijzonder met betrekking tot geheugen- en compilerbarrières.

Deze code gebruikt wijzer-tegenparen om te verwerken ABA en omwille van deze post moet worden beschouwd als geschreven voor en alleen voor x86 / x64.

De inline reacties zijn nu allemaal geschreven, voor dit bericht, en maken deel uit van dit bericht waarin ze aangeven wat ik momenteel denk dat ik denk.

Om het kort te houden, ik heb de code van asserts en cache line padding in de structs, enz. Gestript.

Momenteel denk ik dat de code behoorlijk gebroken is, maar ik wil zeker weten dat ik dit om de juiste redenen denk.


#define PAC_SIZE 2

struct lfds_queue_element
{
 struct lfds_queue_element
  *volatile next[PAC_SIZE];

 void
  *user_data;
};

struct lfds_queue_state
{
 struct lfds_queue_element
  *volatile enqueue[PAC_SIZE];

 struct lfds_queue_element
  *volatile dequeue[PAC_SIZE];

 atom_t volatile
  aba_counter;
};

void lfds_queue_internal_dcas_pac_enqueue( struct lfds_queue_state *lqs, struct lfds_queue_element *lqe )
{
 ALIGN(ALIGN_DOUBLE_POINTER) struct lfds_queue_element
  *local_lqe[PAC_SIZE], *enqueue[PAC_SIZE], *next[PAC_SIZE];
 unsigned char cas_result = 0;
 unsigned int backoff_iteration = 1;

 /* TRD : here we have been passed a new element to place
      into the queue; we initialize it and its next
      pointer/counter pair
 */

 local_lqe[POINTER] = lqe;
 local_lqe[COUNTER] = (struct lfds_queue_element *) lfds_abstraction_atomic_increment( &lqs->aba_counter );

 local_lqe[POINTER]->next[POINTER] = NULL;
 local_lqe[POINTER]->next[COUNTER] = (struct lfds_queue_element *) lfds_abstraction_atomic_increment( &lqs->aba_counter );

 /* TRD : now, I think there is a issue here, in that these values
      are by no means yet necessarily visible to other cores

      however, they only need to be visible once
      the element has entered the queue, and for that
      to happen, the contigious double-word CAS must
      have occurred - and on x86/x64, this carries
      with it an mfence

      however, that mfence will only act to empty our
      local store buffer - it will not cause other cores
      to flush their invalidation queues, so surely
      it can all still go horribly wrong?

      ah, but if all other cores are only accessing
      these variables using atomic operations, they
      too will be issuing mfences and so at that
      point flushing their invalidate queues
 */

 do
 {
  enqueue[COUNTER] = lqs->enqueue[COUNTER];
  enqueue[POINTER] = lqs->enqueue[POINTER];

  next[COUNTER] = enqueue[POINTER]->next[COUNTER];
  next[POINTER] = enqueue[POINTER]->next[POINTER];

  /* TRD : now, this is interesting

       we load the enqueue pointer and its next pointer
       we then (immediately below) check to see they're unchanged

       but this check is totally bogus! we could be reading
       old values from our cache, where our invalidate queue
       has not been processed, so the initial read contains
       old data *and* we then go ahead and check from our cache
       the same old values a second time

       what's worse is that I think we could also read the correct
       values for enqueue but an incorrect (old) value for its
       next pointer...!

       so, in either case, we easily mistakenly pass the if()
       and then enter into code which does things to the queue

       now, in both cases, the CAS will mfence, which will
       cause us to see from the data structure the true
       values, but how much will that help us - we need
       to look to see what is actually being done

       the if() checks next[POINTER] is NULL

       if we have read a NULL for next, then we think
       the enqueue pointer is correcly placed (it's not
       lagging behind) so we don't need to help; we then
       try to add our element to the end of the queue

       now, it may be we have read enqueue properly but
       next improperly and so we now try to add our element
       where it will in fact truncate the queue!

       the CAS however will mfence and so at this point
       we will actually see the correct value for enqueue-next,
       and this will prevent that occurring

       if we look now at the else clause, here we have seen
       that enqueue->next is not NULL, so the enqueue pointer
       is out of place and we need to help, which we do by
       moving it down the queue

       here though we could have read enqueue correctly
       but next incorrectly; the CAS will mfence, which will
       update the cache, but since we're only comparing
       the enqueue pointer with our copy of the enqueue
       pointer, the fact our next pointer is wrong won't
       change! so here, we move the enqueue pointer to
       some old element - which although it might be in the
       queue (so this would be an inefficiency, you'd have
       to do a bunch more queue walking to get the enqueue
       pointer to the final element) it might not be, too!
       it could in the meantime have been dequeued and
       that of course would be death
  */

  if( lqs->enqueue[POINTER] == enqueue[POINTER] and lqs->enqueue[COUNTER] == enqueue[COUNTER] )
  {
   if( next[POINTER] == NULL )
   {
    local_lqe[COUNTER] = next[COUNTER] + 1;
    cas_result = lfds_abstraction_atomic_dcas_with_backoff( (atom_t volatile *) enqueue[POINTER]->next, (atom_t *) local_lqe, (atom_t *) next, &backoff_iteration );
   }
   else
   {
    next[COUNTER] = enqueue[COUNTER] + 1;
    lfds_abstraction_atomic_dcas( (atom_t volatile *) lqs->enqueue, (atom_t *) next, (atom_t *) enqueue );
   }
  }
 }
 while( cas_result == 0 );

 local_lqe[COUNTER] = enqueue[COUNTER] + 1;

 lfds_abstraction_atomic_dcas( (atom_t volatile *) lqs->enqueue, (atom_t *) local_lqe, (atom_t *) enqueue );

 return;
}

16
2017-09-10 09:14


oorsprong


antwoorden:


CAS is atomisch, dus als een thread slaagt terwijl een andere thread het probeert, zal de andere thread falen en het opnieuw proberen.

Het werkt alleen als alle threads toegang proberen te krijgen tot hetzelfde geheugen met hetzelfde mechanisme, dat wil zeggen dat ze allemaal toegang hebben tot CAS. Als dat niet het geval is, verdwijnen de garanties in verband met CAS (in dit geval geheugenomheiningen).


4
2017-09-17 00:24