Vraag Beschikt Scala over een bibliotheekmethode om niet-berekenbare retourwaarden in een Optie in te pakken?


Zoiets als

def option[T](v: T): Option[T] = if (v == null) None else Some(v)

Ik ben heel blij dat ik deze hulpprogramma-methode zelf heb gedefinieerd, maar ik vroeg me af of het al ergens bestaat.


15
2018-01-20 23:28


oorsprong


antwoorden:


scala> Option(null)
res0: Option[Null] = None

scala> Option(1)
res1: Option[Int] = Some(1)

32
2018-01-20 23:30