Vraag Java: mogelijk om regeleinde in een eigenschappenbestand?


Is het mogelijk om een ​​lange reeks voort te zetten op de volgende regel in een Java-eigenschappenbestand?

bijvoorbeeld op de een of andere manier

myStr=Hello
   World

en wanneer ik krijg getProperty("myStr") het zal terugkeren met "Hello World"?


92
2018-04-07 04:54


oorsprong


antwoorden:


Met een backslash aan het einde van een regel kunt u meerdere lijnen doorbreken en witruimte die een regel begint, wordt genegeerd:

myStr = Hello \
    World

De Java-documenten stel het zo:

Een logische lijn bevat alle gegevens van een sleutelelementpaar, dat over meerdere aangrenzende natuurlijke lijnen kan worden verspreid door aan de regelterminatorsequentie te ontsnappen met een backslash-teken \.


150
2018-04-07 04:59myStr = Hello \
    World

De backslash vertelt de toepassing dat deze de waarde op de volgende regel moet blijven lezen. ^^


17
2018-04-07 04:59