Vraag Detecteren of locatieservices zijn ingeschakeld voor mijn app


Ik ontwikkel mijn eerste iOS-app en deze gebruikt de locatie van de gebruiker.

Ik weet dat het apparaat de gebruiker vraagt ​​om locatieservices in te schakelen voor de app, maar hoe weet ik of de gebruiker dit wel of niet heeft ingeschakeld?


13
2017-08-28 12:35


oorsprong


antwoorden:


Waarschijnlijk

[CLLocationManager authorizationStatus] != kCLAuthorizationStatusDenied

zou het antwoord moeten zijn rELATED SO vragen zijn:
Controleren op iOS-locatieservices
locationServicesEnabled test passes wanneer ze zijn uitgeschakeld in viewDidLoad

en ja, volgens @albertamg suggestie, als je het implementeert CLLocationManagerDelegate-protocol

u krijgt een melding als de gebruiker de toegang tot locatieservices weigert wanneer u hierom vraagt
zien locationManager:didChangeAuthorizationStatus: en locationManager:didFailWithError: methoden


44
2017-08-28 12:39