Vraag UITapGestureRecognizer in subview van UIScrollView


Ik probeer een enkele tikherkenner te gebruiken in een imageView (die ook een scrollView-kind is). In Interface Builder heb ik de scrollView alleen gemaakt en gereleased. Werkt het scrollen, maar de gebeurtenis met één tik wordt niet herkend (niets wordt vastgelegd). Hier is de code:

- (void)loadView {
[super loadView];

UIImage *myImage = [UIImage imageNamed:@"img1.jpg"];
imageView = [[UIImageView alloc] initWithImage:myImage];

[myImage release];

// add gesture recognizers to the image view
UITapGestureRecognizer *singleTap = [[UITapGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(handleSingleTap:)];

[imageView addGestureRecognizer:singleTap];

[singleTap release];

[imageScrollView setContentSize:CGSizeMake(imageView.frame.size.width, imageView.frame.size.height)];

[imageScrollView addSubview:imageView]; }

- (void)handleSingleTap:(UIGestureRecognizer *)gestureRecognizer {
// single tap handling
NSLog(@"sinlgeTap called"); }

Ik heb uren rondgekeken en veel dingen geprobeerd. Misschien kan een blik van iemand anders veel meer helpen. Bedankt.


13
2018-03-19 18:11


oorsprong


antwoorden:


Ik heb de userInteraction voor imageView ingeschakeld en ook de optie canCancelContentTouches voor de scrollView:

[imageScrollView setCanCancelContentTouches:YES];
[imageView setUserInteractionEnabled:YES];

Het werkt nu.


31
2018-03-19 20:23