Vraag Herhaal PdfPTable header in alle vervolgpagina's met iText


Hoe kan ik de koppen van een herhalen PdfPTable op alle pagina's als de lengte van de tabel een pagina overschrijdt?


13
2017-08-08 08:56


oorsprong


antwoorden:


Kijk naar setHeaderRows(int headerRows) van PdfPTable. Rijen die daar zijn gedefinieerd als een koptekst moeten blijven bestaan ​​op nieuwe pagina's.

table.setHeaderRows(1)

voor de eerste rij als koptekst.

Zie de API.


26
2017-08-08 09:07