Vraag Variadic componeerfunctie?


Ik probeer een variadische functiesamenstellingsfunctie te schrijven. Dat is eigenlijk het (.) behalve dat de tweede argumentfunctie variadisch is. Dit zou uitdrukkingen als:

map even . zipWith (+)

of gewoon

map even . zipWith

Op dit moment werkt wat ik heb bereikt, als ik het toevoeg IncoherentInstances en vereist een niet-polymorfe instantie voor de eerste argumentfunctie.

{-# LANGUAGE FlexibleInstances, OverlappingInstances, MultiParamTypeClasses, 
FunctionalDependencies, UndecidableInstances, KindSignatures #-}

class Comp a b c d | c -> d where
  comp :: (a -> b) -> c -> d

instance Comp a b (a :: *) (b :: *) where
  comp f g = f g

instance Comp c d b e => Comp c d (a -> b) (a -> e) where
  comp f g = comp f . g

Om het even welke ideeën? Is het zelfs mogelijk?


13
2018-03-11 16:39


oorsprong


antwoorden:


Het is mogelijk om te typen - hacken in het werken met polymorfe functies:

{-# LANGUAGE FlexibleInstances, MultiParamTypeClasses,
 IncoherentInstances, UndecidableInstances,
 FunctionalDependencies, TypeFamilies,
 NoMonomorphismRestriction #-}


class Comp a b c | a b -> c where
  (...) :: a -> b -> c

instance (a ~ c, r ~ b) => Comp (a -> b) c r where
  f ... g = f g

instance (Comp (a -> b) d r1, r ~ (c -> r1)) => Comp (a -> b) (c -> d) r where
  f ... g = \c -> f ... g c

t1 = map even ... zipWith (+)
t2 = map even ... zipWith
t3 = (+1) ... foldr

Maar ik betwijfel of je kunt vermijden IncoherentInstances


9
2018-03-12 10:33