Vraag App Engine SDK DevServer alleen-lezen modus?


Is er een manier om de app engine dev-server in de alleen-lezen modus te laten werken om het geplande onderhoud door Google te simuleren, waardoor de datastore in de alleen-lezen modus wordt gezet?

Sierlijk vernederend tijdens gepland onderhoud


13
2018-02-17 19:37


oorsprong


antwoorden:


Ik zou willen dat er een checkbox was die de datastore alleen-lezen zou maken. Deze hack lijkt te doen wat ik nodig heb. Zet het volgende in je hoofd handler:

from google.appengine.runtime.apiproxy_errors import CapabilityDisabledError
from google.appengine.api import apiproxy_stub_map

def make_datastore_readonly():
 """Throw ReadOnlyError on put and delete operations."""
 def hook(service, call, request, response):
  assert(service == 'datastore_v3')
  if call in ('Put', 'Delete'):
   raise CapabilityDisabledError('Datastore is in read-only mode')
 apiproxy_stub_map.apiproxy.GetPreCallHooks().Push('readonly_datastore', hook, 'datastore_v3')

def main():
 make_datastore_readonly()

Het werd hier gevonden: http://groups.google.com/group/google-appengine/msg/51db9d51401715ca


2
2018-02-21 03:09