Vraag Filteren om onverwachte nul te voorkomen met behulp van lambda's inline


Ik heb een lijst voor elk element dat ik zou willen doen (met behulp van Java 8):

disabledUsersOnLDAP.stream().forEach(user ->usersRepository.findEnabledByUsername(user.getUserName()).setEnabled(false));

Hoe dan ook usersRepository.findEnabledByUsername kan null's retourneren. Natuurlijk kan ik dit in plaats daarvan doen:

disabledUsersOnLDAP.stream().forEach(user -> {
      UserEntity userEntity = usersRepository.findEnabledByUsername(user.getUserName());
      {
        if (userEntity != null) {
          userEntity.setEnabled(false);
        }
      }
    });

Maar ik vraag me af of ik de nul-check inline (in de eerste optie) zou kunnen doen?


12
2017-07-16 11:36


oorsprong


antwoorden:


U kunt een mapping + filtering doen voordat u de forEach deel, wat het ook een beetje leesbaarder maakt:

disabledUsersOnLDAP.stream()
      .map(user -> usersRepository.findEnabledByUsername(user.getUserName()))
      .filter(userEntity -> userEntity != null)
      .forEach(userEntity -> userEntity.setEnabled(false));

Of als een alternatief:

disabledUsersOnLDAP.stream()
      .map(User::getUsername)
      .map(usersRepository::findEnabledByUsername)
      .filter(Objects::nonNull)
      .forEach(userEntity -> userEntity.setEnabled(false));

34
2017-07-16 11:41Enkele alternatieven voor de @assylias answser.

Gebruik een methodeverwijzing voor Objecten == nonNull voor de null controleren:

disabledUsersOnLDAP.stream()
  .map(User::getUsername)
  .map(usersRepository::findEnabledByUsername)
  .filter(Objects::nonNull)
  .forEach(userEntity -> userEntity.setEnabled(false));

als je kunt updaten UserEntity met een disable methode

class UserEntity {
  public void disable() {
    setEnabled(false);
  }
}

je kunt opnieuw een methodeverwijzing gebruiken (UserEntity::disable):

disabledUsersOnLDAP.stream()
  .map(User::getUsername)
  .map(usersRepository::findEnabledByUsername)
  .filter(Objects::nonNull)
  .forEach(UserEntity::disable);

Sommige bronnen:


5
2017-07-16 12:47