Vraag wat is de standaard kernel_initializer in keras


In de gebruikershandleiding wordt hieronder de verschillende kernel_initializer getoond

https://keras.io/initializers/

het belangrijkste doel is om de gewichtsmatrix in het neurale netwerk te initialiseren.

Iedereen weet wat de standaard initializer is? het document heeft de standaard niet getoond.


12
2017-10-23 07:03


oorsprong


antwoorden:


Meestal is het dat wel glorot_uniform standaard. Verschillende laagsoorten kunnen verschillende standaardwaarden hebben kernel_initializer. Kijk bij twijfel in de broncode. Bijvoorbeeld voor Dense laag:

class Dense(Layer):
...
  def __init__(self, units,
         activation=None,
         use_bias=True,
         kernel_initializer='glorot_uniform',
         bias_initializer='zeros',
         kernel_regularizer=None,
         bias_regularizer=None,
         activity_regularizer=None,
         kernel_constraint=None,
         bias_constraint=None,
         **kwargs):

https://github.com/fchollet/keras/blob/62d097c4ff6fa694a4dbc670e9c7eb9e2bc27c74/keras/layers/core.py#L798


18
2017-10-23 07:35