Vraag AngularJS met door de server verzonden gebeurtenissen


Ik heb een AngularJS-app met de volgende controller. Het werkte prima met GET op regelmatige JSON-bronnen en handmatig verzoek om updates, maar ik kan het niet laten werken met door de server verzonden gebeurtenissen. Het probleem dat ik tegenkom is dat nadat ik een SSE-gebeurtenis heb ontvangen en de variabele openListingsReport heb ingesteld / bijgewerkt mijn weergave niet wordt bijgewerkt. Ik mis duidelijk een heel basisconcept. Help me alsjeblieft dit op te lossen.

var rpCtrl = angular.module('rpCtrl', ['rpSvc']);

rpCtrl.controller('rpOpenListingsCtrl', ['$scope', 'rpOpenListingsSvc',
  function ($scope, rpOpenListingsSvc) {
    $scope.updating = false;

    if (typeof(EventSource) !== "undefined") {
      // Yes! Server-sent events support!
      var source = new EventSource('/listings/events');

      source.onmessage = function (event) {
        $scope.openListingsReport = event.data;
        $scope.$apply();
        console.log($scope.openListingsReport);
      };
    }
  } else {
    // Sorry! No server-sent events support..
    alert('SSE not supported by browser.');
  }

  $scope.update = function () {
    $scope.updateTime = Date.now();
    $scope.updating = true;
    rpOpenListingsSvc.update();
  }

  $scope.reset = function () {
    $scope.updating = false;
  }
}]);

12
2017-08-06 17:43


oorsprong


antwoorden:


Het probleem was in de volgende regel:

$scope.openListingsReport = event.data;

welke zou moeten zijn:

$scope.openListingsReport = JSON.parse(event.data);

7
2017-08-06 21:35Gewoon een suggestie voor het geval iemand SSE gebruikt met AngularJs.

Als u server-side-evenementen wilt gebruiken, zal ik voorstellen om de $ -interval-service te gebruiken die is ingebouwd in AngularJS in plaats van SSE.

Hieronder is het basisvoorbeeld.

<html>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.4/angular.min.js"></script>
<body>

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">

  <p>Randome no:</p>

  <h1>{{myWelcome}}</h1>

</div>

<p>The $interval service runs a function every specified millisecond.</p>

<script>
  var app = angular.module('myApp', []);
  app.controller('myCtrl', function ($scope, $interval, $http) {
    $scope.myWelcome = new Date().toLocaleTimeString();
    $interval(function () {
      $scope.myWelcome = $http.get("test1.php").then(function (response) {
        $scope.myWelcome = response.data;
      });
    }, 3000);
  });
</script>

</body>
</html>

test1.php

<?php

echo rand(0,100000);

0
2017-07-21 12:35