Vraag Ga naar yaml-bestand parseren


Ik probeer een yaml-bestand te analyseren met Go. Helaas kan ik niet achterhalen hoe. Het Yaml-bestand dat ik heb is dit:

---
firewall_network_rules:
 rule1:
  src:    blablabla-host
  dst:    blabla-hostname
...

Ik heb deze Go-code, maar deze werkt niet:

package main

import (
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "path/filepath"

  "gopkg.in/yaml.v2"
)

type Config struct {
  Firewall_network_rules map[string][]string
}

func main() {
  filename, _ := filepath.Abs("./fruits.yml")
  yamlFile, err := ioutil.ReadFile(filename)

  if err != nil {
    panic(err)
  }

  var config Config

  err = yaml.Unmarshal(yamlFile, &config)
  if err != nil {
    panic(err)
  }

  fmt.Printf("Value: %#v\n", config.Firewall_network_rules)
}

Wanneer ik dit uitvoer, krijg ik een foutmelding. Ik denk dat het komt omdat ik geen struct heb gemaakt voor de src en dst key / values. Ter info: als ik dat in een lijst verander, werkt het.

Dus bovenstaande code parseert dit:

---
firewall_network_rules:
 rule1:
  - value1
  - value2
...

11
2018-02-23 20:05


oorsprong


antwoorden:


Nou, ik denk dat ik het zelf heb uitgezocht. Het volgende stuk code werkt prima. Eventuele suggesties / verbeteringen?

package main

import (
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "path/filepath"

  "gopkg.in/yaml.v2"
)

type Config struct {
  Firewall_network_rules map[string]Options
}

type Options struct {
  Src string
  Dst string
}

func main() {
  filename, _ := filepath.Abs("./fruits.yml")
  yamlFile, err := ioutil.ReadFile(filename)

  if err != nil {
    panic(err)
  }

  var config Config

  err = yaml.Unmarshal(yamlFile, &config)
  if err != nil {
    panic(err)
  }

  fmt.Printf("Value: %#v\n", config.Firewall_network_rules)
}

6
2018-02-23 20:50Waarom organiseert u uw yaml-bestand niet zoals hieronder als u zich niet druk maakt om de regelnaam?

---
firewall_network_rules:
 - 
  name:   rule1
  src:    blablabla-host
  dst:    blabla-hostname
 - 
  name:   rule2
  src:    bla-host
  dst:    bla-hostname

Dus de code zal zo zijn, hij is schoon en uitbreidbaar:

type Rule struct {
  Name string `yaml:"name"`
  Src  string `yaml:"src"`
  Dst  string `yaml:"dst"`
}

type Config struct {
  FirewallNetworkRules []Rule `yaml:"firewall_network_rules"`
}

6
2017-10-03 13:31Als u specifiek met google cloud of kubernetes werkt en een service.yaml als volgt wilt parseren:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: myName
 namespace: default
 labels:
  router.deis.io/routable: "true"
 annotations:
  router.deis.io/domains: ""
spec:
 type: NodePort
 selector:
  app: myName
 ports:
  - name: http
   port: 80
   targetPort: 80
  - name: https
   port: 443
   targetPort: 443

Een voorbeeld uit de echte wereld leveren, zodat je snapt hoe nesting geschreven kan worden.

type Service struct {
  APIVersion string `yaml:"apiVersion"`
  Kind    string `yaml:"kind"`
  Metadata  struct {
    Name   string `yaml:"name"`
    Namespace string `yaml:"namespace"`
    Labels  struct {
      RouterDeisIoRoutable string `yaml:"router.deis.io/routable"`
    } `yaml:"labels"`
    Annotations struct {
      RouterDeisIoDomains string `yaml:"router.deis.io/domains"`
    } `yaml:"annotations"`
  } `yaml:"metadata"`
  Spec struct {
    Type   string `yaml:"type"`
    Selector struct {
      App string `yaml:"app"`
    } `yaml:"selector"`
    Ports []struct {
      Name    string `yaml:"name"`
      Port    int  `yaml:"port"`
      TargetPort int  `yaml:"targetPort"`
      NodePort  int  `yaml:"nodePort,omitempty"`
    } `yaml:"ports"`
  } `yaml:"spec"`
}

Er is een handige service die json-to-go heet https://mholt.github.io/json-to-go/ die json converteert naar go-structs, converteer je YAML naar JSON en voer die service in en je krijgt een automatisch gegenereerde struct.

En last unmarshal zoals een vorige poster schreef:

var service Service

err = yaml.Unmarshal(yourFile, &service)
if err != nil {
  panic(err)
}

fmt.Print(service.Metadata.Name)

6
2018-03-23 19:28Als uw YAML-bestand eenvoudig is (single-nesting) zoals volgen

mongo:
  DB: database
  COL: collection
log:
  error: log/error/error.log
api:
  key: jhgwewbcjwefwjfg

Hier kunt u de interface gebruiken in plaats van struct te verklaren.

main(){
 config := Config()
 mongoConfig := config["mongo"]

 mongo.MongoDial(
  String(
    Get(mongoConfig, "DB")
  ), 
  String(
    Get(mongoConfig, "COL")
  )
 )
}

func Config() map[string]interface{} {
  filename, _ := filepath.Abs("configs/config.yaml")
  yamlFile, err := ioutil.ReadFile(filename)

  if err != nil {
    panic(err)
  }

  var config map[string]interface{}

  err = yaml.Unmarshal(yamlFile, &config)
  if err != nil {
    panic(err)
  }

  return config
}
func Get(this interface{}, key string) interface{} {
  return this.(map[interface{}]interface{})[key]
}
func String(payload interface{}) string {
  var load string
  if pay, oh := payload.(string); oh {
    load = pay
  }else{
    load = ""
  }
  return load
}

Dit werkt prima voor nesten op niveau 1, als je complexe nesten hebt, is het aan te bevelen om te gebruiken struct.


0
2018-05-13 14:06