Vraag Is het mogelijk om de JavaScript-module compatibel te maken met zowel NodeJS als RequireJS?


Ik heb onderzocht hoe verschillende moduleconcepten kunnen worden toegepast binnen NodeJS en browsertoepassingen met behulp van de NodeJS-vereisten (uiteraard in NodeJS-apps) en RequireJS voor de webbrowseromgeving.

Toen drong het tot me door dat sommige modules nuttig kunnen zijn voor gebruik door zowel de client- als de serverapplicaties en dus kunnen worden hergebruikt.

Hoe kunnen modules zodanig worden ontwikkeld dat ze compatibel zijn met beide omgevingen?

Eén is synchroon en één asynchroon. Mijn eerste gedachte was om de asynchrone syntaxis te gebruiken en vervolgens een aangepaste module voor NodeJS te definiëren die gewoon synchroon de asynchrone callback oproept. Maar hoe zou de RequireJS-emulator worden opgenomen in de omgevingsmodule zonder eerst de synchrone callback van NodeJS te gebruiken?


11
2017-11-25 01:07


oorsprong


antwoorden:


Zie dit bericht: De module-opening overbruggen tussen Node.js en browsers


10
2017-11-25 01:20Zie ook de set ketelplaten bij https://github.com/umdjs/umd

Over async vs. sync - voor define () in Node is het gebruikelijk om alleen synchrone uitvoering van de fabrieksfunctie door te voeren om te definiëren. Dat is hoe requirejs werkt wanneer het in Node wordt uitgevoerd.


1
2017-11-25 07:10De http://uRequire.org project overbrugt de gaten van de AMD & nodejs / commonJs formats. U kunt schrijven in een van beide (of beide) en uitvoeren / distribueren naar een van de twee of a standalone.js.


1
2017-08-23 23:34