Vraag Google Chrome Mobile (Nexus 7) | Formulier indienen werkt niet


Ik heb een probleem met het inloggen op mijn website die zich lijkt te manifesteren in de mobiele Chrome-browser (maar werkt voor de web-kit browser die op sommige telefoons beschikbaar is). Ik probeer in een "ontwikkelaarsmodus" op een tablet te komen, maar ik hoop dat iemand anders dit probleem tegenkomt en me de juiste richting kan wijzen, terwijl ik bedenk hoe ik dit echt kan oplossen.

Het is een JSF2-toepassing (Primafaces over Bootstrap2.2) als de gebruikersinterface.

Mijn formulier ziet er zo uit (de tweede reeks 'onblur'-aanroepen is bedoeld om te zien of dat het heeft geholpen - wat het niet deed):

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
  xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
  xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
  xmlns:composite="http://java.sun.com/jsf/composite" 
>
  <composite:interface>
    <composite:attribute name="user" />
    <composite:attribute name="pass" />
    <composite:attribute name="error" />
    <composite:attribute name="loggedIn" />
    <composite:attribute 
      name="loginAction" 
      method-signature="void actionListener(javax.faces.event.ActionEvent)"
    />
    <composite:attribute 
      name="logoutAction" 
      method-signature="void actionListener(javax.faces.event.ActionEvent)"
    />
  </composite:interface>

  <composite:implementation>
    <script type="text/javascript">
    function copyValue(sourceId, targetId){
      var source = '#{cc.attrs.id}:' + sourceId;
      var target = '#{cc.attrs.id}:' + targetId;

      var sourceEl = document.getElementById(source);
      var targetEl = document.getElementById(target); 

      targetEl.value = sourceEl.value; 
    };
    </script>
    <h:form class="navbar-form pull-right" id="login" prependId="false" rendered="#{not cc.attrs.error and !cc.attrs.loggedIn}">
      <h:panelGroup rendered="#{!cc.attrs.loggedIn}" layout="span">
        <h:inputHidden value="#{cc.attrs.user}" id="userText"/>
        <h:inputHidden value="#{cc.attrs.pass}" id="passValue"/>

        <input 
          class="span2" 
          type="text" 
          placeholder="Username" 
          id="#{cc.attrs.id}:userText_a"
        >
        </input>
        <input 
          class="span2" 
          type="password" 
          placeholder="Password"
          id="#{cc.attrs.id}:passValue_a"
        >
        </input>

        <h:commandButton 
          class="btn" 
          value="Sign in"
          onclick="copyValue('userText_a', 'userText'); copyValue('passValue_a', 'passValue');"
          actionListener="#{cc.attrs.loginAction}"
        />
        <!-- onblur="copyValue('userText_a', 'userText'); copyValue('passValue_a', passValue);" -->
      </h:panelGroup>
    </h:form>

    <h:form class="navbar-form pull-right" id="login_error" prependId="false" rendered="#{cc.attrs.error and !cc.attrs.loggedIn}">
      <h:panelGroup rendered="#{!cc.attrs.loggedIn}" layout="span" styleClass="control-group error" style="display:inline-block;">
        <h:inputHidden value="#{cc.attrs.user}" id="userText_e"/>
        <h:inputHidden value="#{cc.attrs.pass}" id="passValue_e"/>

        <input 
          class="span2" 
          type="text" 
          placeholder="Username" 
          id="#{cc.attrs.id}:userText_b"
          onblur="document.getElementById('#{cc.attrs.id}:userText_e').value = this.value;"
        >
        </input>
        <input 
          class="span2" 
          type="password" 
          placeholder="Password"
          id="#{cc.attrs.id}:passValue_b"
          onblur="document.getElementById('#{cc.attrs.id}:passValue_e').value = this.value;"
        >
        </input>

        <h:commandButton 
          class="btn" 
          value="Sign in"
          actionListener="#{cc.attrs.loginAction}"
          onclick="copyValue('userText_b', 'userText_e'); copyValue('passValue_b', 'passValue_e');"
        />
        <br />
        <span style="color:orange;">Login failed: Invalid username or password</span>        
      </h:panelGroup>
    </h:form>

    <h:form class="navbar-form pull-right" rendered="#{cc.attrs.loggedIn}"> 
      <h:panelGroup class="span2" style="display: inline-block;">
        <h:commandLink 
          value="#{cc.attrs.user} | Sign Out" 
          class="btn btn-primary"
          actionListener="#{cc.attrs.logoutAction}"
        />
      </h:panelGroup>
    </h:form>
  </composite:implementation>
</html>

Voor de duidelijkheid, ik kan inloggen op de desktop met behulp van Chrome / IE8 + / Firefox / Opera en mobiel. Ik heb alleen het probleem met Chrome (ik heb nog geen iOS-browser geprobeerd). Het verzenden van het wachtwoord wordt niet gekopieerd naar de waarden van de verborgen invoer voorafgaand aan het bericht.

Dit is misschien niet het beste ontwerp en ik sta open voor suggesties. Slepen in de <h:inputText /> Componenten compliceren de styling omdat ik al zwaar reageer op Primefaces / Bootstrap en de lay-out vervormt, vandaar deze "work-around".


11
2017-11-19 21:20


oorsprong


antwoorden:


in plaats van

      <input 
        class="span2" 
        type="text" 
        placeholder="Username" 
        id="#{cc.attrs.id}:userText_b"
        onblur="document.getElementById('#{cc.attrs.id}:userText_e').value = this.value;"
      >
      </input>
      <input 
        class="span2" 
        type="password" 
        placeholder="Password"
        id="#{cc.attrs.id}:passValue_b"
        onblur="document.getElementById('#{cc.attrs.id}:passValue_e').value = this.value;"
      >
      </input>

      <h:commandButton 
        class="btn" 
        value="Sign in"
        actionListener="#{cc.attrs.loginAction}"
        onclick="copyValue('userText_b', 'userText_e'); copyValue('passValue_b', 'passValue_e');"
      />

probeer niet een onblur-eigenschap in te stellen in de gebruikersnaam en de wachtwoordinvoer, omdat de onBlur-eigenschap lastig kan worden in mobiele telefoons.

Probeer in plaats daarvan alles te doen binnen de onClick-gebeurtenis. ik zou alles binnen één functie doen:

      <h:commandButton 
        class="btn" 
        value="Sign in"
        actionListener="#{cc.attrs.loginAction}"
        onclick="submitForm()"
      />

en binnen de functie:

function submitForm()
{
  var objUserText_e = document.getElementById('#{cc.attrs.id}:userText_e');
  var objUserText_b = document.getElementById('#{cc.attrs.id}:userText_b');

  var passValue_e = document.getElementById('#{cc.attrs.id}:userText_e');
  var passValue_b = document.getElementById('#{cc.attrs.id}:userText_b');

  objUserText_e.value = objUserText_b.value;
  passValue_e.value = passValue_b.value;

  /*
  copyValue('userText_b', 'userText_e'); copyValue('passValue_b', 'passValue_e');
  */

  // remove any return false
  // it will prevent the default event to be triggered (actionListener in this case)

}

ik denk dat dit de waarden probleemloos zal indienen in de mobiele versie.

By the way, waarom dupliceren de waarde van de ingangen in de _e variabelen? kun je de originele _b-degenen niet gebruiken? er zijn veel dubbel werk sorry als ik niet begrijp waarom jij ze doet.

KANTTEKENING:

hetzelfde geldt voor de andere vorm van id "login"

Voer in de onClick-gebeurtenis slechts één actie uit. meerdere acties worden niet uitgevoerd door sommige browsers, dus insted van:

      <h:commandButton 
        class="btn" 
        value="Sign in"
        onclick="copyValue('userText_a', 'userText'); copyValue('passValue_a', 'passValue');"
        actionListener="#{cc.attrs.loginAction}"
      />

doe dit:

      <h:commandButton 
        class="btn" 
        value="Sign in"
        onclick="submit()"
        actionListener="#{cc.attrs.loginAction}"
      />

en je kunt de copyValue ding binnen submit functie uitvoeren:

function submit()
{
  copyValue('userText_a', 'userText');
  copyValue('passValue_a', 'passValue');
}

op deze manier krijgt u de meest cross-broser-compatibele code mogelijk.

en nogmaals, probeer indien mogelijk copyValue te vermijden. proost


1
2018-01-20 14:38