Vraag nieuwe regel zonder de tag


Deze html schrijven:

lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

browser shows:

lorem ipsumlorem ipsumlorem ipsum

Is er een manier om dit te zien:

lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

zonder te gebruiken <br> tag aan het einde van elke regel en zonder gebruik te maken van textarea.

Ik heb dit nodig omdat ik een tekst heb met 100.000 korte lijnen, en het is tijdrovend om te schrijven <br> tag 100.000 keer.


10
2018-03-24 00:25


oorsprong


antwoorden:


U kunt de <pre> tag om de regeleinden te behouden.

<pre>
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
</pre>

De standaardstijl voor pre tags hebben een monospaced lettertype, maar dat kan worden overschreven.

U kunt hetzelfde effect bereiken zonder extra standaard opmaak met behulp van de white-space: pre CSS-eigenschap.

<div style="white-space: pre">
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
</div>

Er zijn verschillende andere waarden voor white-space, maar u moet verwijzen naar de documentatie om de meest passende te kiezen.

Let daar op pre zal elke regeleinde hetzelfde behandelen, inclusief degene na de <pre> of <div> -tags. Als u ze niet wilt, moet u het volgende doen:

<div style=...>lorem ipsum
lorem ipsum
...

17
2018-03-24 00:28Html: je kunt ze in blokelementen inpakken zoals <div></div> of <h1></h1>

Css: Je mag gebruiken white-space: pre-wrap;

Js: u kunt "replace" gebruiken om "\ n" in te veranderen <br/>


2
2018-03-24 00:33