Vraag Vereis opdrachtregel om webbrowser te starten met adb


Hoe kan ik een browser starten met de adb shell opdracht geven en een bepaalde webpagina openen?


59
2017-08-18 12:47


oorsprong


antwoorden:


Als u deze opdracht uitvoert, wordt in Android een webbrowser gestart:

./adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d http://www.stackoverflow.com

144
2017-08-18 13:43Als uw URL's symboolzwart zijn, moet u ook agressief citeren

adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d 'http://stackoverflow.com/?uid=isme\&debug=true'

37
2018-06-26 17:55Ik wilde zijde beginnen op mijn kindle via adb, zonder een nieuwe URL toe te voegen. Ik bedacht dit:

adb shell am start -n com.amazon.cloud9/.browsing.BrowserActivity

3
2017-11-14 15:16Je kunt ook de standaard webbrowser openen met keyevents (het is mogelijk om KEYCODE_EXPLORER te schrijven in plaats van 64)

adb shell input keyevent 64

Vul een url in: (66 -> KEYCODE_ENTER)

adb shell input text "stackoverflow.com" && adb shell input keyevent 66

0
2018-02-14 13:17Als u Chrome specifiek wilt starten

adb shell am start \
-n com.android.chrome/com.google.android.apps.chrome.Main \
-a android.intent.action.VIEW -d 'file:///sdcard/lazer.html'

Geef Chrome ook toegang tot sdcard via

adb shell pm grant com.android.chrome android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE

Verwissel com.android.chrome met com.chrome.canary als u de Chrome-kanareversie gebruikt.


0
2018-02-21 10:17