Vraag Fout bij het proberen Postgres voor python te installeren (psycopg2)


Ik heb geprobeerd psycopg2 in mijn omgeving te installeren, maar ik krijg de volgende foutmelding:

(venv)avlahop@apostolos-laptop:~/development/django/rhombus-dental$ sudo pip install psycopg2
Downloading/unpacking psycopg2,
Downloading psycopg2-2.5.2.tar.gz (685kB): 685kB downloaded
Running setup.py egg_info for package psycopg2

Installing collected packages: psycopg2
 Running setup.py install for psycopg2
  building 'psycopg2._psycopg' extension
  x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall Wstrict-prototypes -fPIC -DPSYCOPG_DEFAULT_PYDATETIME=1 -DPSYCOPG_VERSION="2.5.2 (dt dec pq3 ext)" -DPG_VERSION_HEX=0x09010D -DPSYCOPG_EXTENSIONS=1 -DPSYCOPG_NEW_BOOLEAN=1 -DHAVE_PQFREEMEM=1 -I/usr/include/python2.7 -I. -I/usr/include/postgresql -I/usr/include/postgresql/9.1/server -c psycopg/psycopgmodule.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/psycopgmodule.o -Wdeclaration-after-statement
  In file included from psycopg/psycopgmodule.c:27:0:
  ./psycopg/psycopg.h:30:20: fatal error: Python.h: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
   #include <Python.h>
          ^
  compilation terminated.
  error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
  Complete output from command /usr/bin/python -c "import setuptools;__file__='/tmp/pip_build_root/psycopg2/setup.py';exec(compile(open(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-SgfQCA-record/install-record.txt --single-version-externally-managed:
running install

running build

running build_py

creating build

creating build/lib.linux-x86_64-2.7

creating build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2

copying lib/pool.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2

copying lib/errorcodes.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2

copying lib/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2

copying lib/_json.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2

copying lib/_range.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2

copying lib/extensions.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2

copying lib/psycopg1.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2

copying lib/tz.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2

copying lib/extras.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2

creating build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/testconfig.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copyng tests/test_bug_gc.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_dates.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_copy.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_cancel.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_bugX000.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_extras_dictcursor.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_psycopg2_dbapi20.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_types_basic.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_async.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_lobject.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_cursor.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_with.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_types_extras.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/testutils.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_notify.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_green.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_quote.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_connection.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_transaction.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/dbapi20.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/test_module.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

copying tests/dbapi20_tpc.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/psycopg2/tests

running build_ext

building 'psycopg2._psycopg' extension

creating build/temp.linux-x86_64-2.7

creating build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg

x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -DPSYCOPG_DEFAULT_PYDATETIME=1 -DPSYCOPG_VERSION="2.5.2 (dt dec pq3 ext)" -DPG_VERSION_HEX=0x09010D -DPSYCOPG_EXTENSIONS=1 -DPSYCOPG_NEW_BOOLEAN=1 -DHAVE_PQFREEMEM=1 -I/usr/include/python2.7 -I. -I/usr/include/postgresql -I/usr/include/postgresql/9.1/server -c psycopg/psycopgmodule.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/psycopg/psycopgmodule.o -Wdeclaration-after-statement

In file included from psycopg/psycopgmodule.c:27:0:

./psycopg/psycopg.h:30:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
 #include <Python.h>

        ^

compilation terminated.

error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1

----------------------------------------
Cleaning up...
Command /usr/bin/python -c "import setuptools;__file__='/tmp/pip_build_root/psycopg2/setup.py';exec(compile(open(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-SgfQCA-record/install-record.txt --single-version-externally-managed failed with error code 1 in /tmp/pip_build_root/psycopg2
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/pip", line 9, in <module>
  load_entry_point('pip==1.4.1', 'console_scripts', 'pip')()
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/__init__.py", line 148, in main
  return command.main(args[1:], options)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/basecommand.py", line 169, in main
  text = '\n'.join(complete_log)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xce in position 54: ordinal not in range(128)

Ik krijg ook fouten bij het installeren van gunicorn. ik volgde deze voorbeeld hier maar niets. Mijn virtuele omgeving is gemaakt met behulp van de --no-site-packagesvlag. Ik gebruik ubuntu 13.10 en de Griekse omgeving. Misschien is het dat?


54
2018-04-08 13:33


oorsprong


antwoorden:


De python-dev pakket is vereist voor het compileren van Python-extensies geschreven in C of C ++, zoals psycopg2. Als u een Debian-gebaseerde distributie (bijvoorbeeld Ubuntu) gebruikt, kunt u deze installeren python-dev door rennen

apt-get install python-dev

of

apt-get install python3-dev

afhankelijk van je python-versie.

Daarna doorgaan met installeren psycopg2 in uw virtualenv omgeving zoals gebruikelijk.


110
2018-04-08 14:26Voor Ubuntu 14.04, van Docker-afbeelding python:3.4.3-slim deze combinatie werkte voor mij:

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y build-essential
sudo apt-get install -y python3.4-dev
sudo apt-get install -y libpq-dev

pip3 install psycopg2

Notitie build-essential pakket. Het was cruciaal in mijn geval.


20
2018-04-08 21:17In mijn geval (ubuntu 12.04 met python 2.7 en python 3.4 geïnstalleerd)

sudo apt-get install python3-dev 

was niet genoeg. Wat was de truc?

sudo apt-get install python3.4-dev

7
2018-01-26 15:05Installeer allereerst python-dev

sudo apt-get install python-dev

En om te gebruiken, probeer dit:

Dit heeft te maken met het feit dat de codering van uw terminal niet op UTF-8 is ingesteld. Hier is mijn terminal:

$ echo $LANG
es_UY.UTF-8
$ python
Python 2.7.3 (default, Apr 20 2012, 22:39:59) 
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> s = '(\xef\xbd\xa1\xef\xbd\xa5\xcf\x89\xef\xbd\xa5\xef\xbd\xa1)\xef\xbe\x89'
>>> s1 = s.decode('utf-8')
>>> print s1
(。・ω・。)ノ
>>> 

Als ik uitschakel kreeg ik dezelfde fout die je kreeg:

$ unset LANG
$ python
Python 2.7.3 (default, Apr 20 2012, 22:39:59) 
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> s = '(\xef\xbd\xa1\xef\xbd\xa5\xcf\x89\xef\xbd\xa5\xef\xbd\xa1)\xef\xbe\x89'
>>> s1 = s.decode('utf-8')
>>> print s1
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 1-5: ordinal not in range(128)
>>> 

2
2018-04-08 13:50