Vraag Hoe gaat u met UNION met meerdere CTE's?


Hoe gebruik je UNION met meerdere Common Table Expressions?

Ik probeer enkele samenvattingsnummers samen te stellen, maar waar ik het ook zet ;, Ik krijg altijd een foutmelding

SELECT COUNT(*)
FROM  dbo.Decision_Data
UNION
SELECT COUNT(DISTINCT Client_No)
FROM  dbo.Decision_Data
UNION
WITH  [Clients]
     AS ( SELECT  Client_No
        FROM   dbo.Decision_Data
        GROUP BY Client_No
        HAVING  COUNT(*) = 1
       )
  SELECT COUNT(*) AS [Clients Single Record CTE]
  FROM  Clients;

BIJWERKEN: Ik stel het op prijs in het bovenstaande voorbeeld kan ik de single CTE tot het begin, maar ik heb een aantal CTE's die ik zou willen UNION


38
2017-07-18 13:15


oorsprong


antwoorden:


Als u meerdere CTE's wilt samenvoegen, moet u eerst de CTE's declareren en deze vervolgens gebruiken:

With Clients As
  (
  Select Client_No
  From dbo.Decision_Data
  Group By Client_No
  Having Count(*) = 1
  )
  , CTE2 As
  (
  Select Client_No
  From dbo.Decision_Data
  Group By Client_No
  Having Count(*) = 2
  )
Select Count(*)
From Decision_Data
Union
Select Count(Distinct Client_No)
From dbo.Decision_Data
Union
Select Count(*)
From Clients
Union
Select Count(*)
From CTE2;

U kunt zelfs één CTE van een andere gebruiken:

With Clients As
    (
    Select Client_No
    From dbo.Decision_Data
    Group By Client_No
    Having Count(*) = 1
    )
    , CTE2FromClients As
    (
    Select Client_No
    From Clients
    )
  Select Count(*)
  From Decision_Data
  Union
  Select Count(Distinct Client_No)
  From dbo.Decision_Data
  Union
  Select Count(*)
  From Clients
  Union
  Select Count(*)
  From CTE2FromClients;

MET common_table_expression (Transact-SQL)


68
2017-07-18 13:17Je kunt het als volgt doen:

WITH  [Clients]
     AS ( SELECT  Client_No
        FROM   dbo.Decision_Data
        GROUP BY Client_No
        HAVING  COUNT(*) = 1
       ),
    [Clients2]
     AS ( SELECT  Client_No
        FROM   dbo.Decision_Data
        GROUP BY Client_No
        HAVING  COUNT(*) = 1
       )
SELECT COUNT(*)
FROM  Clients
UNION
SELECT COUNT(*)
FROM  Clients2;

11
2017-07-18 13:18